Pkvylet.cz – Pěšky, kolem na výlet – turistický informační portál

Výlet: Železná Ruda, Špičácké sedlo, Černé jezero, Hofmanky, U Obrázku, Zhůří, býv. Hůrka, Pod Polomem, Debrník, Železná Ruda

Trasu je možné absolvovat i na kole, nutno kola tlačit v uvedených místech.

Délka: cca 42 km

Vhodná mapa: Šumava-Železnorudsko, Povydří, Churáňov měřítko 1:50 000 (SHOCART 34)

Výchozí místo: penzion Habr, třída 1. Máje, Železná Ruda

Popis trasy

Z výchozího místa se vydáme směrem z města na Špičák. Vpravo míjíme lyžařský areál Nad Nádražím. Dále jdeme po hlavní silnici po zelené Zelená turistická značka turistické značce, vlevo šumavská kaplička. Po 0, 8 km odbočíme vlevo do klesání na asfaltovou cestu. Přecházíme potok a ve stoupání před viaduktem vlevo se nachází pohřebiště Barabů (1,2/800). Podcházíme viadukt a po 1 km odbočíme vlevo u Čertova mlýna (2,2/790). Pokračujeme po asfaltové silnici po zelené Zelená turistická značka turistické značce, podcházíme další viadukt, stoupáme při stromořadí až k Čertovo chatě (3,2/840). Po zelené Zelená turistická značka turistické značce dojdeme až do lyžařského areálu Špičák, míjíme lanovou dráhu. Z lyžařského areálu pokračujeme 1 km po červené Červená turistická značka turistické značce až do Špičáckého sedla (4,6/975). (Cyklisté lesem vedou kola a dále pokračují vlevo po silnici okolo hotelu RIXI). Na Špičáckém sedle odbočíme vlevo přes parkoviště a po žluté Žlutá turistická značka turistické značce dorazíme na Černé jezero (8,4/1008). Vracíme se zpět do Špičáckého sedla (12,3/975). Na sedle pokračujeme rovně přes hlavní silnici po červené Červená turistická značka turistické značce Pod Švýcárnou (13,3/1080) přecházíme asfaltovou silnici (vlevo směr Pancíř) a po zelené Zelená turistická značka turistické značce pokračujeme na Hofmanky (14,1/1060). Cyklisté jedou na Hofmanky ze sedla stále po asfaltové cestě. Z Hofmanek dále po zelené Zelená turistická značka turistické značce. Míjíme Prameniště Řezné a Zadní Hájovnu. Dále pokračujeme na Nový Brunst (17,3/998), kde odbočíme prudce vlevo do stoupání. Po 550 m po modré Modrá turistická značka turistické značce míjíme bývalé Šmauzy a dále po žluté Žlutá turistická značka turistické značce přecházíme potok Křemelná a dostáváme se až k U Obrázku (20,1/978). Cyklisté jedou z N. Brunstu po silnici. U Obrázku odbočíme vpravo a po 1 km odbočíme vpravo na hlavní silnici!!!, po které pokračujeme 0,7 km a před Křemelnou odbočíme vlevo. Za 2,4 km přicházíme na bývalé Zhůří (24,5/920). Prohlédneme si pomník 90. pěší americké divize a pokračujeme vpravo klesáním po modré Modrá turistická značka turistické značce. Přecházíme Křemelnou, do které se zde vlévá Zhůřský potok, za Křemelnou odbočíme vlevo do stoupání a za 2,5 km jsme u Slatinného potoka. Cyklisté dají pozor na příčný odvodňovací žlab. Pokračujeme dále na hlavní silnici, kde odbočíme vpravo, stále po modré Modrá turistická značka turistické značce a za 1,2 km dojdeme na parkoviště na Nové Hůrce (29,2/890), kde odbočujeme vlevo. Stále po modré Modrá turistická značka turistické značce míjíme bývalou Starou Hůrku a docházíme na bývalou Hůrku (31,3/1015) Turistická známka No. 1122. Zde si prohlédneme kapli (zazvoníme), hrobku Abelů a po té pokračujeme 1 km po žluté Žlutá turistická značka turistické značce na Rudskou křižovatku (32,4/1059). Odbočíme vlevo a po silnici za 0,6 km docházíme k rozcestníku V Zátočině (33/1110). Možno odbočit na jezero Laka, turistická známka NO. 855, tam a zpět 2 km. My pokračujeme 3,5 km k rozcestníku Pod Polomem po červené Červená turistická značka turistické značce, klesáním míjíme Zámecký les. Cyklisté si více přibrzdí, aby si nenatloukli kokos. Po 4 km jsme na Debrníku (40,5/804), kde odbočíme vpravo na zelenou Zelená turistická značka turistickou značku a pokračujeme do Železné Rudy. Naši cestu ukončíme u informační tabule v Železné Rudě nedaleko od kostelíka Panny Marie Pomocné z Hvězdy. Turistická známka NO. 64. (celkem 42 km).

Uvedené kilometry uvádí vzdálenost, kterou jsme ušli z počátečního místa.

Komentář: procházíme okolo několika památných míst: kaplička, pohřebiště Barabů, Čertovo jezero, pomník 90. pěší americké divize na bývalém Zhůří, kaple na Hůrce, hrobka Abelů

Fotografie

Kaple Železná Ruda Kaple Železná Ruda - interiér Kaple Železná Ruda - popis Kaple Železná Ruda - Kudrlička Pohřebiště Barabů Pohřebiště Barabů - popis Jezerní hora 1343, Špičák 1202 Špičák - popis Údolí Jezerního potoka Černé jezero Černé jezero Černé jezero - stěna Černé jezero - popis Pohled na Javor 1456 m U Obrázku - popis U Obrázku - obrázek Bývalé Zhůří - kaplička Bývalé Zhůří - pomník Bývalé Zhůří - pamětní deska Bývalé Zhůří - pomník - popis Bývalé Zhůří - úmrčí prkna Slatinný potok Kaple Hůrka Obec Hůrka - popis Bývalá Hůrka Bývalá Hůrka Bývalá Hůrka Hrob Ábelů Pamětní deska Deska J. Klostermanna Alej na býv. St. Hůrce Pohled na býv. Zhůří Pohled na Polom 1295 m Pohled na Debrník - Plesná 1336 m Popis Javor klen

Kilometrovník:

 • 0 km: penzion Habr v Železné Rudě 780 m n. m.
 • 1,2 km: pohřebiště Barabů 800 m n. m.
 • 4,6 km: Špičácké sedlo 975 m n. m.
 • 8,4 km: Černé jezero 1008 m n. m.
 • 12,3 km: Špičácké sedlo 975 m n. m.
 • 14,1 km: Hofmanky 1060 m n. m.
 • 20,1 km: U Obrázku 978 m n. m.
 • 24,5 km: býv. Zhůří 920 m n. m.
 • 31,3 km: býv. Hůrka 1015 m n. m.
 • 36,5 km: Pod Polomem 1122 m n. m.
 • 40,5 km: Debrník 804 m n. m.
 • 42 km: informační cedule nedaleko kostela Panny Marie Pomocné z Hvězdy 778 m n. m.

 

Výletní trasu pochodu pro Vás připravil penzion Habr v Železné Rudě.