Pkvylet.cz – Pěšky, kolem na výlet – turistický informační portál
-

Turistické směrníky

Všechny značené turistické trasy jsou na významnějších křižovatkách, v obcích a u zajímavých lokalit doplněny textovanými tabulkami a směrovkami. Z nich se turisté dozvědí název místa, případně místní zajímavost, která se k místu zastávky váže, místní nadmořskou výšku apod.

Směrovky turisty informují o kilometrových vzdálenostech k dalším cílům na trase. Zpravidla se jedná o třířádkový text, přičemž nejbližší místo je uvedeno na prvním řádku.

Ve hrotech směrovek je vyznačen barevný symbol značené trasy. U pásového značení příslušná barva, u významového značení symbol odbočky a u místního značení symbol místní značky.

Turistické značení ve vybraných lokalitách ČR

Portál www.pkvylet.cz pro Vás zachytil některé turistické značení ve vybraných lokalitách ČR. Značená místa jsou seřazena dle abecedy.

TURISTICKÉ ZNAČKY A ZNAČENÍ TURISTICKÝCH TRAS

Soustavu navigačních bodů tvoří grafická označení a směrovky, s jejichž pomocí jsou turisté naváděni ve směru předem připravených tras, většinou v atraktivní lokalitě.

Systém turistických značek slouží k orientaci turistů v krajině. Značené turistické trasy bývají rovněž uváděny v turistických mapách. Podle účelu jsou v současnosti užívány rozdílné turistické značky.

Různé druhy značení pro turisty na  území České republiky

Moderní podoba systematického turistického značení má svůj původ patrně v německých Alpách a v Duryňském lese, kde koncem první poloviny 19. století vznikala různá místní značení rozličných tvarů a barev. Zpočátku nekoordinované snahy o vytváření terénní navigace se posléze staly základem pro jednotnou síť tras značených pásovými značkami. S rozvojem turistického ruchu během druhé poloviny 19. století začaly značené turistické cesty vznikat i ostatních zemích střední Evropy, přičemž si v každé zemi udržely krajové odlišnosti.

Značení v Čechách, na Moravě s ve Slezsku

Jednu z nejdokonalejších a nejhustších sítí turistického značení pro pěší turistiku má již dlouhou dobu území Česka a Slovenska. První turistická značená cesta byla na území českých zemí vyznačena dne 11. května 1889 Klubem českých turistů (KČT). Z iniciativy KČT na našem území postupně vznikaly i další trasy a to až do konce třicátých let dvacátého století. Po  roce 1954 bylo značení, zanedbané během válečných a  poválečných let, svěřeno do péče státem kontrolovaného Svazu turistiky Československého svazu tělesné výchovy (ST ČSTV). V té době byl systém malovaných značek doplněn směrovkami a vývěsnými mapami. Po roce 1989 převzal péči nad turistickými trasami opět KČT, který jejich údržbu považuje za jednu ze  svých hlavních aktivit. Po roce 1989 byla rovněž rozšířena síť turistických tras do dříve nepřístupných pohraničních oblastí, sousedících s Rakouskem a Německem.

Značení je dlouhodobě udržováno prostřednictvím dobrovolníků. Vysokou úroveň si udržuje státem standardizovanými technickými normami. Neoprávněné poškozování, odstraňování, zakrývání nebo pozměňování turistických značek je podle § 47 odst. 1 písm. e) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, přestupkem proti veřejnému pořádku.

Turistické informační cedule

[Aktualizováno 18.1.2011]