Pkvylet.cz – Pěšky, kolem na výlet – turistický informační portál

OKOLO ŽELEZNÉ RUDY III. ročník 2010

RODINNÝ PENZION HABR, Železná Ruda Vás zve na 3. ročník cyklo-turistické akce

OKOLO ŽELEZNÉ RUDY 11. září 2010

Partneři akce:

Doplňkový program OKOLO Železné Rudy

1) Komentář, proč je důležité umět poskytnout první pomoc; prezentace všech možných rizikových situací, které nás na horách mohou potkat jak v zimě, tak přes léto. Ukázka první pomoci – Červený kříž – představení Horské služby, její techniky; ukázka, jak se zachovat při úrazu v horském terénu, ale třeba i na sjezdovce, jak při takové situaci postupovat atd.

2) Představení Motocyklové asociace ČR – program asociace, na co se specializuje a v čem může občanům pomoci.
Rozhovor s prezidentem Motocyklové asociace ČR, panem Jaromírem Šídem.

3) Zásah na hořící vozidlo Záchranného hasičského sboru Železné Rudy v součinnosti s Červeným křížem a Horskou službou.

4) Pro účastníky akce možnost nocování zdarma ve stanovém táboře Hannah na zahradě penzionu Habr. Stany bude možno odkoupit se 60 % slevou. Přehled stanů naleznete na této stránce.

Časový harmonogram doplňkového programu:

1) 12.00 hod. Úvod projektu Zachraň si svůj život. Odprezentování Červeného Kříže, prohlídka techniky Horské služby a Záchranného hasičského sboru Železné Rudy.

2) 13.00 až 13.20 hod. Červený kříž – ukázka první pomoci

3) 13.20 až 13:30 hod. Horská služba – ukázka techniky a rozhovor s náčelníkem horské služby

4) 13.30 až 14.00 hod. Záchranný Hasičský Sbor –předvedení techniky, ukázka zákroku na hořící automobil, předvedení lezecké stěny, rozhovor s velitelem sboru.

5) 14.00 až 14.30 hod. Motocyklová asociace ČR – rozhovor s prezidentem MACR.

Protože doplňkový program je hlavně pro účastníky cyklo-turistické akce, může být časový posun v jednotlivých prezentacích z důvodu návratu účastníků z tras cyklo-turistické akce.

Poslech hudby a taneček od 15.45 do 21.45 hodin.

Přehled tras - III. ročník cyklo-turistické akce konané 11. září 2010

Trasa pro pěší: A – 6,5 km rodinná

JPG mapa SHOCART (jpg 825 kB) – DOC Popis trasy s mapou ke stažení (doc 850 kB)

Železná Ruda-penzion Habr, směr nádraží město, po 20 m vlevo, přes hlavní silnici rovně, dále odboč vlevo k benzinové pumpě, vpravo přes můstek, do stoupání po modré turistické stezce Modrá turistická značka, k pomníku A. Kašpara, po červené Červená turistická značka k Lípě, vlevo k hlavní silnici, rovně přes hlavní silnici pod viadukt, stále po červené Červená turistická značka do stoupání na Debrník, vlevo po zelené turistické značce Zelená turistická značka do Železné Rudy.

Zajímavosti na trase: pomník A. Kašpara, pohled na hotel Grádl

Trasa pro pěší: B – 15 km

JPG mapa SHOCART (jpg 825 kB) – DOC Popis trasy s mapou ke stažení (doc 860 kB)

Železná Ruda – penzion Habr, k nádraží město, po zelené Zelená turistická značka k pohřebišti Barabů, Čertův Mlýn, Čertova chata, u sjezdovky vlevo do stoupání, přijdem na žlutou turistickou stezku Žlutá turistická značka – dáme se vlevo, po žluté Žlutá turistická značka na Čertovo jezero, po červené Červená turistická značka k pomníku A. Kašpara, dále po červené Červená turistická značka U lípy, U lípy odbočíte vpravo po asfaltové cestě, po 500 m u závory v lese odbočíte prudce vlevo na nezpevněnou lesní cestu, vyjdete z lesa a dáte se po louce (značení) k bývalé celnici, vpravo po asfaltové cestě do Bavorské Rudy, před světelným přechodem vlevo na most, dále do stoupání, na vrcholu stoupání vlevo, k nádraží, na nádraží vlevo na Radweg-Regental, za 200 m vpravo na louce u řeky hnízdiště bobrů, dále po žluté turistické stezce Žlutá turistická značka k viaduktu, za viaduktem vlevo do Železné Rudy.

Zajímavosti na trase: pohřebiště Barabů, Čertovo jezero, pomník A. Kašpara, pohled na hotel Grádl, Bavorská Ruda, muzeum železnice Bavorská Ruda, hnízdiště bobra u řeky Řezné

Trasa pro pěší: Bavorský les – 15 km

JPG mapa (jpg 145 kB) – DOC Popis trasy s mapou ke stažení (doc 1,6 MB)

Od penzionu Habr se vydáme k info tabuli v Železné Rudě nedaleko od kostelíka Panny Marie Pomocné z Hvězdy (0,4 km). Napojíme se na žlutou turistickou značku Žlutá turistická značka, jdeme až k železničnímu přejezdu (0,8 km), odbočíme vlevo na zelenou turistickou značku Zelená turistická značka. Okolo hřbitova na Debrník (1,8/804), po zelené Zelená turistická značka mírně klesá okolo bývalé vojenské roty a procházíme Ferdinandovo údolí. Opět dorazíme na Debrník (ale jiný) (3,2/715 m.n m.). Přejdeme státní hranici a po několika metrech vlevo přecházíme říčku Debrník. Hned za můstkem odbočíme vpravo na pěšinu, přicházíme na pískovou cestu (Deffernik Str.), dojdeme až na křižovatku cest.(6,4/655) Odbočíme vpravo do stoupání v lese, přes asfaltovou silnici a míjíme pramen. Za 200 m stoupání přicházíme k umělému kanálu, dojdeme k lesní restauraci Schwellhäusl (8,3/660). Pokračujeme pískovou cestou lehce do stoupání okolo dětského hřiště, přecházíme silnici a vcházíme na lesní pěšinu (směr značen obrázkem káně – Bussard a lípa – Linde ). Pěšina lehce stoupá, později více, přecházíme mokřinu po dřevěných lávkách a docházíme k Eisernes Kreuz (9,3 km). Dále dle značení (Bussard, Linde). Za 1,3 km opouštíme značení a pokračujeme vpravo po cestě do stoupání, za 300 m začíná značení (lesní myš – Waldmaus ) a pozor za 50 m odboč prudce vpravo do stoupání na lesní pěšinu (směr myš ). Na dalším rozcestníku (11,6 km) opouštíme značení myší a odbočíme vpravo (značeno Urwaldsteig). Jdeme stále do stoupání, překrásnou krajinou, místy s charekterem pralesa. Asi po 3/4 hodiny chůze začíná pěšina klesat a dojdeme na značení lesní myši , po značení do B. Eisenstein k muzeu lokálních drah. Dáme se vpravo, na nádraží vlevo na Radweg-Regental, za 200 m vpravo a na louce u řeky je hnízdiště bobrů, dále po žluté turistické stezce Žlutá turistická značka k viaduktu, za viaduktem vlevo do Železné Rudy. (15 km)

Zajímavosti na trase: kanál na plavení dřeva, hostinec Schwellhäusl, překrásná příroda značená Urwaldsteig, B. Eisenstein, Muzeum lokálních drah B. Eisenstein, hnízdiště bobra u řeky Řezné

Trasa pro pěší: C – 30 km

JPG mapa SHOCART (jpg 830 kB) – DOC Popis trasy s mapou ke stažení (doc 860 kB)

Železná Ruda – penzion Habr, směr do středu Železné Rudy, po zelené Zelená turistická značka na Debrník, po červené Červená turistická značka Zámecký les, odboč vlevo G. Huť, přes hlavní silnici dále po zelené Zelená turistická značka na Nový Brunst, po modré Modrá turistická značka bývalé Šmauzy, vlevo po žluté Žlutá turistická značka Tomandlův křížek, vlevo po červené Červená turistická značka na Pancíř, dále po červené Červená turistická značka přes Pod Švýcárnou na  Špičácké sedlo, po žluté Žlutá turistická značka na Černé jezero, vlevo po červené Červená turistická značka na Čertovo jezero přes Rozvodí, dále po červené Červená turistická značka k pomníku A. Kašpara, vlevo po modré Modrá turistická značka do Železné Rudy.

Zajímavosti na trase: výhled z Pancíře, Černé a Čertovo jezero, pomník A. Kašpara

Trasa pro cyklo: D – 30 km

JPG mapa SHOCART (jpg 820 kB) – DOC Popis trasy s mapou ke stažení (doc 845 kB)

Železná Ruda – penzion Habr, k hotelu Belveder po asfaltové silnici, Hofmanky, Pod Švýcárnou, Špičácké sedlo, Černé jezero, vodopád Bílá strž, rozcestí Bílá strž, Stateček, Pod Statečkem, Hamry bus., Zadní Hamry, Úhlavské údolí, Špičácké sedlo, Špičák, Železná Ruda.

Zajímavosti na trase: v hotelu Belveder soukromý pivovar, Černé jezero, vodopád Bílá strž

Trasa pro cyklo: E – 55 km

JPG mapa SHOCART (jpg 540 kB) – DOC Popis trasy s mapou ke stažení (doc 565 kB)

Železná Ruda – penzion Habr, k hotelu Belveder po asfaltové silnici, Hofmanky, Prameniště Řezné, Zadní Hájovna, Nový Brunst, U Obrázku, Suché Studánky, Onen Svět, Zejbišský Dvůr, Buchar, Svinná, Keply, Staré Hutě, Skelná, Šerlův Dvůr, Prášilský potok, Vysoké Lávky, bývalá St. Hůrka, Nová Hůrka (mimo), U lanovky, Popelní domky, Gerlova Huť (mimo), Nad Pošťákem, Kozak (hotel Gradl), Železná Ruda

Zajímavosti na trase: v hotelu Belveder soukromý pivovar, bývalá St. Hůrka – hrobka rodiny Abelů

Ubytování:

  • Ubytování je možné v penzionu HABR – kontakt/rezervace
  • Požadavky na ostatní ubytování od 90 Kč za osobu – na e-mail: ubytovani@penzionhabr.cz, 603 894 139 – Milan Sklenář
  • Je možné využít zahradu penzionu HABR pro postavení stanů – kontakt/rezervace
  • Parkování bude zajištěno na tř. 1. máje od nádraží k penzionu HABR, kde bude vyznačen prostor pro parkování ZDARMA

Organizační informace:

Horská služba – tel.: 376 397 273
Záchranná služba – tel.: 155

Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za případné úrazy při III. ročníku Okolo Železné Rudy

Samolepka - Okolo Železné rudy

Novinka:

Na letošní III. ročník Okolo Železné Rudy je připravena jedna trasa pro pěší účastníky: Bavorský les - 15 km. Trasa vede přes Debrník na německé území do oblasti Schwellhäslu a zpět přes Bavorskou Rudu, Alžbětín do Železné Rudy. Délka trasy bude cca 15 km, popis trasy s mapou je umístěn v přehledu tras. Pro účastníky, kterým se zdá 15 km málo, se nabízí možnost tento okruh spojit s trasou B - 15 km.

Kontakt:

Kontaktní osoba:

Milan Sklenář – Informace, ubytování
E-mail: fousik@volny.cz
Mob.: 603 894 139

Kontakt

Předpověď počasí

Napsali o nás

Článek „Akcí se snažím oživit turistický ruch“ PDF 2,4MB Pozvánka na akci Okolo Železné Rudy 2010 – Klatovský deník PDF 1,7 MB

 

Minulý ročník

Sponzoři:

Sponzoři HANNAH – outdoor equipment SHOCART – kartografické vydavatelství d-PRESS, s.r.o. – ofsetová tiskárna SVOP - síť maloobchodních prodejen pot Železná Ruda Drogerie TETA NOWACO – kuchyně plná nápadů Penzion HABR Šumava Prima zmrzlina pro český jazyk stvořená Fidox – realitní a finanční kancelář Schneider – uzeniny ORANGE - velkoobchod ovoce a zelenina Al-Namura s.r.o. ŠumavaNet.cz MULTIMEDIA ACTIVITY – reklama, grafika, webdesign, webhosting, potisk triček, video

Děkujeme za podporu.

[Aktualizováno 09.09.2010]