Pkvylet.cz – Pěšky, kolem na výlet – turistický informační portál

Zpráva z 2. ročníku cyklo-turistické akce OKOLO ŽELEZNÉ RUDY 2009

Dne 12. září 2009 se konal v šumavském turistickém středisku Železná Ruda II. ročník cyklo-turistické akce OKOLO Železné Rudy. Pořadatelé připravili tři pěší trasy pro turisty 15, 25, 30 km a dvě trasy pro cyklisty 35 a 50 km. Registrace účastníků byla zahájena v sobotu od 7.30 hodin. Do 11.00 hodin se registrovalo 79 turistů na trase 15 km, 23 turistů na trase 25 km, 5 turistů na trase 30 km, 22 cyklistů na trase 35 km a 13 cyklistů na trase 50 km. Každý účastník obdržel od pořadatele, mapu vybrané trasy a dárek na cestu. Tašku, propagaci, tatranku a nápoj.

Od 13.00 hodin byl v areálu na třídě 1. Máje v Železné Rudě před penzionem Habr zahájen doprovodný program, který obsahoval demonstrace záchranných akcí Červeným křížem při úrazech v terénu. Dále představení techniky hasičského sboru Železné Rudy a techniky horské služby. Expozice Motocyklové asociace ČR prezentovala ochranné prostředky pro motocyklisty, vzor ochranného silničního svodidla a ostatní propagační materiál pro bezpečnost motocyklistů v silničním provozu. Doprovodný program vyvrcholil ukázkou zásahu železnorudských hasičů v součinnosti s horskou službou na havarovaný automobil včetně vyproštění zraněného řidiče. Po té bylo předvedeno hašení hořícího automobilu. Ukázky byly doprovázeny odborným komentářem velitelem hasičského sboru v Železné Rudě panem Jarošem a náčelníkem HS v Železné Rudě panem Janžurou.

První účastníci cyklo-turistické akce se začali vracet z tras do centra akce okolo 13.00 hodiny. Každý z účastníků obdržel od pořadatele pamětní list z akce OKOLO Železné Rudy a informační materiály z ITC Železná Ruda. Nejstaršímu účastníkovi panu Vladimíru Čadovi z Klatov narozeného v r. 1931 – trasa 15 km, předal pamětní medaili města Železná Ruda pan starosta Ing. Michal Šnebergr. Nejmladšího účastníka akce Lukáše Trojana z Bděněvsi narozeného v r. 2005, trasa 15 km, odměnila organizátorka akce paní Jaroslava Sklenářová sladkostmi a hračkou.

Po ukončení cyklo-turistické akce účastníci strávili ještě několik hodin při hudbě. Druhého ročníku se zúčastnilo téměř o 100 % více účastníků než v roce předešlém. To je pobídka pro organizátory, rodinný penzion Habr v Železné Rudě a město Železná Ruda, aby již nyní začali s přípravou třetího ročníku. Máme představy o změnách v trasách akce. Chtěli bychom účastníkům představit i přírodní scenérie sousedního Bavorska. Probíhá výběr možných tras pro turisty a cyklisty. Pokud nám přeshraniční spolupráce umožní naši cykloturistickou akci do oblasti sousedního Bavorska zavést, budem nové trasy realizovat.

Termín III. ročníku cyklo-turistické akce OKOLO Železné Rudy je již znám, 11. září 2010. Zbývá již jen poděkovat sponzorům a organizátorům akce a přát si v příštím ročníku již konečně slunečné počasí.

Ostatní informace viz. pozvánka na akci.

Milan Sklenář
Železná Ruda

Video z akce

Fotografie z akce

registrace účastníků turisté z DOZP Stod areal akce z města příprava na trasu administrativni zázemí akce zástupce ITC záchranáři červený kříž stánek MACR rozhovor s účastníkem nejstarší účastník akce zázemí odběr pamětních listů nejstarší účastník udělení pamětní medaile rozhovor s pamen Čadou poděkovaní pana starosty Snebergra účastníkům diváci na záchrannou akci technika HS figurant záchranné akce figurant příprava vozidla na záchrannou akci figurant akci přežil vozidlo po zásahu vozidlo po zásahu vozidlo po zásahu účastníci účastníci rodina nejmladšího účastníka nejmladší účastník opozdilci účastníci hudební doprovod akce byli jsme pod kontrolou mládí vpřed večerní veselí večerní veselí účastníci z Moravy smutný účastník veselý účastník účastníci účastníci

[Aktualizováno 5.10.2009]